PRIVACY POLICY

 • ČO JE OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV?
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE WEBOVÚ STRÁNKU MORDHAUS.sk PREVÁDZKOVANÚ MORDHAUS s.r.o. SLÚŽI NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV ZÁKAZNÍKOV, KTORÍ SA JU ROZHODLI POUŽÍVAŤ.
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV VYMEDZUJE RÔZNE OBLASTI,
TÝKAJÚCE SA OCHRANY ZÁKAZNÍKA A POVINNOSTI A POŽIADAVKY NA ZÁKAZNÍKOV, WEBOVÚ STRÁNKU A JEJ VLASTNÍKA. OKREM TOHO, V TOMTO USTANOVENÍ BUDE UPRESNENÝ SPÔSOB AKÝM NAŠA WEBOVÁ STRÁNKA SPRACOVÁVA, UKLADÁ A CHRÁNI OSOBNÉ ÚDAJE ZÁKAZNÍKA.
 • WEBOVÁ STRÁNKA
NAŠA WEBOVÁ STRÁNKA A JEJ MAJITEĽ MAJÚ PROAKTÍVNY PRÍSTUP K SÚKROMIU ZÁKAZNÍKOV A UISŤUJÚ VÁS, ŽE PRIJALI VŠETKY NEVYHNUTNÉ OPATRENIA NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV SVOJICH ZÁKAZNÍKOV POČAS NÁVŠTEVY WEBOVEJ STRÁNKY. NAŠA WEBOVÁ STRÁNKA SPĹŇA VŠETKY MEDZINÁRODNÉ A EURÓPSKE ZÁKONY A GDPR POŽIADAVKY PRE OCHRANU ZÁKAZNÍKOV.
 • POUŽÍVANIE SÚBOROV COOKIES
MORDHAUS.sk POUŽÍVA SÚBORY COOKIES V SNAHE ZLEPŠIŤ ZÁŽITOK Z NAKUPOVANIE A KOMFORT PRE ZÁKAZNÍKA. COOKIES JE MALÉ MNOŽSTVO DÁT, KTORÉ MÔŽE OBSAHOVAŤ JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR. SÚBORY COOKIES SA ODOSIELAJÚ DO VÁŠHO PREHLIADAČA Z WEBOVEJ STRÁNKY A UKLADAJÚ DO ZARIADENIA NA URČITÝ ČAS. KAŽDÉMU ZARIADENIU , KTORÉ PRISTUPUJE NA NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY, PRIDELÍME INÝ SÚBOR COOKIES. TÁTO WEBOVÁ STRÁNKA POUŽÍVA SYSTÉM KONTROLY SÚBOROV COOKIES, KTORÝ UMOŽŇUJE ZÁKAZNÍKOVI NA WEBOVEJ STRÁNKE POTVRDIŤ POUŽÍVANIE SÚBOROV COOKIES NA SVOJOM POČÍTAČI ALEBO ZARIADENÍ. V SÚLADE S NAJNOVŠÍMI LEGISLATÍVNYMI POŽIADAVKAMI PRE WEBOVÉ STRÁNKY MÁTE MOŽNOSŤ VYJADRIŤ SÚHLAS/NESÚHLAS EŠTE PRED ODOSIELANÍM COOKIES NA POČÍTAČ ALEBO ZARIADENIE ZÁKAZNÍKA.
COOKIES SÚ MALÉ SÚBORY ULOŽENÉ NA PEVNOM DISKU POČÍTAČA ZÁKAZNÍKA, KTORÉ SLEDUJÚ, UKLADAJÚ A SPRACOVÁVAJÚ INFORMÁCIE O INTERAKCIÁCH A POUŽÍVANÍ WEBOVÝCH STRÁNOK ZÁKAZNÍKA. UMOŽŇUJE TO WEBOVEJ STRÁNKE PROSTREDNÍCTVOM SVOJHO SERVERE POSKYTOVAŤ NA TOMTO WEBE ZÁKAZNÍKOVI LEPŠÍ KOMFORT, BEZPEČNOSŤ A SKVALITNENIE POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB A INFORMÁCIÍ. TAKÝMITO INFORMÁCIAMI SÚ NAPRÍKLAD PRIHLASOVACIE MENO, JAZYK, VEĽKOSŤ PÍSMA A INÉ NASTAVENIA ZOBRAZOVANIA, TAKŽE ICH PRI ĎALŠEJ NÁVŠTEVE LOKALITY ALEBO PREHLIADANÍ JEJ JEDNOTLIVÝCH STRÁNOK NEMUSÍTE OPÄTOVNE ZADÁVAŤ.
TÁTO WEBOVÁ STRÁNKA POUŽÍVA SLEDOVACÍ SOFTVÉR NA MONITOROVANIE NÁVŠTEVNÍKOV, ABY LEPŠIE POCHOPILA, AKO JU POUŽÍVAJÚ. TENTO SOFTVÉR POSKYTUJE SLUŽBA GOOGLE ANALYTICS, KTORÁ POUŽÍVA SÚBORY COOKIES NA SLEDOVANIE POUŽÍVANIA NÁVŠTEVNÍKOV ( zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google môžete zobraziť v nasledujúcom odkaze: https://policies.google.com/privacy). SOFTVÉR ULOŽÍ SÚBOR COOKIES NA PEVNÝ DISK POČÍTAČA, ABY MOHOL SLEDOVAŤ A MONITOROVAŤ VAŠU ÚČASŤ A POUŽÍVANIE WEBOVEJ STRÁNKY, ALE NEUKLADÁ, NESPRACOVÁVA ANI NEZHROMAŽĎUJE VAŠE OSOBNÉ INFORMÁCIE. MÔŽETE ICH ZAKÁZAŤ PROSTREDNÍCTVOM NASTAVENÍ VO VAŠOM WEBOVOM PREHLIADAČI.
INÉ SÚBORY COOKIES MÔŽU BYŤ ULOŽENÉ NA PEVNÝ DISK VÁŠHO POČÍTAČA EXTERNÝMI DODÁVATEĽMI V PRÍPADE, KEĎ TÁTO WEBOVÁ STRÁNKA POUŽÍVA PROGRAMY SPROSTREDKOVANIA, SPONZOROVANÉ ODKAZY ALEBO REKLAMY. TAKÉTO SÚBORY COOKIES SA POUŽÍVAJÚ NA SLEDOVANIE KONVERZIÍ A SPROSTREDKOVANIA. ZVYČAJNE VYPRŠIA PO 30.DŇOCH, HOCI NIEKTORÉ MÔŽU TRVAŤ DLHŠIE. VŠETKY SÚBORY COOKIES ULOŽENÉ VO SVOJOM POČÍTAČI MÔŽETE JEDNODUCHO KONTROLOVAŤ: ZMAZAŤ PODĽA UVÁŽENIA ( podrobnosti sa dozviete na stránke https://aboutcookies.org/) A/ALEBO NASTAVIŤ TAK, ABY STE ZNEMOŽNILI ICH UKLADANIE. V TAKOMTO PRÍPADE VŠAK PRAVDEPODOBNE BUDETE MUSIEŤ PRI KAŽDEJ NÁVŠTEVE WEBOVEJ LOKALITY MANUÁLNE UPRAVOVAŤ NIEKTORÉ NASTAVENIA A SLUŽBY; A FUNKCIE NEBUDÚ FUNGOVAŤ. COOKIES NEUKLADAJÚ, NESPRACOVÁVAJÚ, ANI NEZHROMAŽĎUJÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE. SPOLUPRACUJEME SO SHOPIFY.com, ABY SME ZABEZPEČILI ČO NAJLEPŠÍ ZÁŽITOK Z NAKUPOVANIA A KOMFORT PRE ZÁKAZNÍKA NA MORDHAUS.sk. VŠETKY RELEVANTNÉ TRETIE STRANY MAJÚ SVOJE VLASTNÉ ZÁSADY OCHRANY SÚKROMIA, KTORÉ SÚ V SÚLADE S GDPR. VŠETKY VAŠE POŽIADAVKY TÝKAJÚCE SA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A ULOŽENÝCH ÚDAJOV MÔŽETE KEDYKOĽVEK SMEROVAŤ NA ADRESU shop@mordhaus.sk ALEBO PROSTREDNÍCTVOM STRÁNKY CONTACT US.
 • KONTAKT & KOMUNIKÁCIA
ZÁKAZNÍCI, KTORÍ KONTAKTUJÚ NAŠU STRÁNKU A/ALEBO JEJ VLASTNÍKA TAK KONAJÚ NA ZÁKLADE VLASTNÉHO UVÁŽENIA A POSKYTUJÚ AKÉKOĽVEK Z POŽADOVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ZÁKLADE VLASTNÉHO SÚHLASU. VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SA UCHOVÁVAJÚ V SÚKROMÍ A BEZPEČNE AŽ DO ČASU, KEĎ UŽ NIE SÚ POTREBNÉ PODĽA ZÁKONA č. 18/2018 Z.z. O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV A NARIADENIA GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR). VYNAKLADÁME MAXIMÁLNE ÚSILIE NA POSKYTOVANIE BEZPEČNEJ A ZABEZPEČENEJ FORMY ODOSIELANIA E-MAILOV. TÁTO WEBOVÁ STRÁNKA A JEJ VLASTNÍK POUŽÍVAJÚ VŠETKY VAMI PREDLOŽENÉ ÚDAJE A INFORMÁCIE, ABY VÁM POSKYTLI ĎALŠIE INFORMÁCIE O SLUŽBÁCH A PRODUKTOCH, KTORÉ PONÚKAME, ALEBO ABY VÁM POMOHLI PRI ODPOVEDANÍ NA AKÉKOĽVEK OTÁZKY. ZAHŔŇA TO AJ POUŽÍVANIE VAŠICH ÚDAJOV NA PRIHLÁSENIE SA K E-MAILOVÉMU NEWSLETTERU V RÁMCI NAŠEJ STRÁNKY V PRÍPADE, ŽE STE S NÍM BOLI OBOZNÁMENÍ A UDELILI STE MU VAŠE POVOLENIE. TOTO NIE JE V ŽIADNOM PRÍPADE ÚPLNÝ ZOZNAM VAŠICH PRÁV V SÚVISLOSTI S PRIJÍMANÍM E-MAILOVÝCH NEWSLETTEROV/MATERIÁLOV. ROVNAKO AKO V ŽIADNOM PRÍPADE NEPOSKYTUJEME NÁŠ MAILING LIST TRETÍM STRANÁM.
 • OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VO VŠEOBECNOSTI UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE IBA VO VZŤAHU S NAMI A NA URČITÝ ČAS. TOTO SA NEVZŤAHUJE NA ARCHIVOVANÉ KÓPIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV NA LEGITÍMNE OBCHODNÉ ÚČELY AKO SÚ REFUNDÁCIE ALEBO DODRŽIAVANIE ZÁKONA. PRE NAŠICH ZÁKAZNÍKOV TO ZNAMENÁ, ŽE BUDEME UCHOVÁVAŤ VAŠE ÚDAJE DOVTEDY, KÝM NEVYUŽIJETE SVOJE PRÁVO NA ICH VYMAZANIE.
 • ZDIEĽANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
SPOLUPRACUJEME S RÔZNYMI TRETÍMI STRANAMI A POSKYTOVATEĽMI SLUŽIEB, ABY SME VÁM MOHLI POSKYTNÚŤ SLUŽBY. NAPRÍKLAD PRE POTREBY DORUČENIA VAŠICH OBJEDNÁVOK PROSTREDNÍCTVOM SLOVENSKEJ POŠTY ZDIEĽAME S NIMI OSOBNÉ ÚDAJE NA PODPORU TÝCHTO SNÁH. VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE MÔŽEME ZDIEĽAŤ AJ ZA TÝCHTO OKOLNOSTÍ:
ZABRÁNENIE NEZÁKONNÝM ČINNOSTIAM, POTENCIÁLNYM OHROZENIAM FYZICKEJ BEZPEČNOSTI OSÔB, PODOZRENIAM Z PODVODU, PORUŠENIAM OBCHODNÝCH PODMIENOK ( https://www.mordhaus.sk/pages/company) ALEBO ICH VYŠETROVANIU, ALEBO AKÉMUKOĽVEK KONANIU V SÚVISLOSTI S NEZÁKONNÝMI ČINNOSŤAMI, AK TO ZÁKON VYŽADUJE.
REAGOVAŤ NA PRÁVNE POŽIADAVKY ALEBO ODPOVEDAŤ NA ZÁKONNÉ, SÚDNE PRÍKAZY, PREDVOLANIA, OPČNÉ LISTY ALEBO INÉ ŽIADOSTI ORGÁNOV VEREJNEJ MOCI.
OSOBNÉ ÚDAJE SA MÔŽU ZDIEĽAŤ AJ SO SPOLOČNOSŤOU, KTORÁ NADOBUDNE DO VLASTNÍCTVA NAŠU SPOLOČNOSŤ, ČI UŽ PROSTREDNÍCTVOM ZLÚČENIA, AKVIZÍCIE, KONKURZU, ZRUŠENIA, REORGANIZAÁCIE ALEBO INEJ PODOBNEJ TRANSAKCIE. AK SA TAK STANE, BUDETE O TOM BEZODKLADNE INFORMOVANÍ NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKACH.
VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE NEBUDEME NIKDY ZDIEĽAŤ, ZVEREJŇOVAŤ, PREDÁVAŤ ALEBO INAK POSKYTOVAŤ INÝM SPOLOČNOSTIAM (INÝM AKO V RÁMCI PRÍSNYCH PRAVIDIEL UVEDENÝCH VYŠŠIE) ZA ÚČELOM MARKETINGU ALEBO PREDAJA INÝCH ALEBO ICH PRODUKTOV A SLUŽIEB.
 • E-MAIL NEWSLETTER
NAŠA WEBOVÁ STRÁNKA PREVÁDZKUJE E-MAILOVÝ INFORMAČNÝ PROGRAM, KTORÝ SLÚŽI NA INFORMOVANIE ZÁKAZNÍKOV O PRODUKTOCH A SLUŽBÁCH POSKYTOVANÝCH TOUTO WEBOVOU STRÁNKOU, ICH ZÁKAZNICKOM KONTE A OBJEDNÁVKACH. NÁŠ MAILING LIST JE SPRAVOVANÝ CEZ SHOPIFY.com PROSTREDNÍCTVOM ROUNDCUBE WEBMAIL, KTORÉ SPĹŇAJÚ VŠETKY POŽADOVANÉ PRÁVNE PREDPISY O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV.
VŠETKY OSOBNÉ ÚDAJE TÝKAJÚCE SA NEWSLETTERA SA UCHOVÁVAJÚ BEZPEČNE A V SÚLADE SO ZÁKONOM O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV č.18/2018 Z.z. A NARIADENÍM GDPR, NIE SÚ POSTUPOVANÉ TRETÍM STRANÁM, ANI ZDIEĽANÉ SO SPOLOČNOSŤAMI/OSOBAMI MIMO SPOLOČNOSŤ, KTORÁ PREVÁDZKUJE TÚTO WEBOVÚ STRÁNKU. NA ZÁKLADE ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV č.18/2018 Z.z. A NARIADENÍM GDPR MÔŽETE KEDYKOĽVEK POŽIADAŤ O KÓPIU OSOBNÝCH ÚDAJOV, KTORÉ O VÁS MÁME K DISPOZÍCII. NAPÍŠTE NÁM NA ADRESU SPOLOČNOSTI, UVEDENÚ V DOLNEJ ČASTI STRÁNKY, KONTAKTUJTE NÁS PROSTREDNÍCTVOM STRÁNKY CONTACT US ALEBO MAILOM NA ADRESU shop@mordhaus.sk.
AKTUÁLNE NEVYUŽÍVAME ŽIADNE E-MAILOVÉ MARKETINGOVÉ KAMPANE A ANI NEPLÁNUJEME.
 • EXTERNÉ ODKAZY
ZÁKAZNÍKOM ODPORÚČAME, ABY SI PRED KLIKNUTÍM NA EXTERNÉ WEBOVÉ ODKAZY DÁVALI ZVÝŠENÝ POZOR AJ KEĎ SA NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE ZOBRAZUJÚ IBA KVALITNÉ, BEZPEČNÉ A RELEVANTNÉ EXTERNÉ ODKAZY ( EXTERNÉ ODKAZY SÚ KLIKATEĽNÉ TEXTOVÉ/BANNEROVÉ/OBRÁZKOVÉ ODKAZY A INÉ WEBOVÉ STRÁNKY). VLASTNÍK TÝCHTO WEBOVÝCH STRÁNOK SA NEMÔŽE NIJAK ZARUČIŤ, ANI OVERIŤ OBSAH EXTERNE PREPOJENEJ WEBOVEJ STRÁNKY NAPRIEK JEHO NAJLEPŠIEMU ÚSILIU. ZÁKAZNÍCI KLIKAJÚ NA EXTERNÉ ODKAZY NA VLASTNÉ RIZIKO A TÁTO WEBOVÁ STRÁNKA, ANI JEJ VLASTNÍK NEMÔŽE NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK ŠKODY ALEBO DÔSLEDKY SPÔSOBENÉ NÁVŠTEVOU UVEDENÝCH EXTERNÝCH ODKAZOV.
 • SOCIÁLNE SIETE
KOMUNIKÁCIA, ANGAŽOVANOSŤ A AKCIE REALIZOVANÉ NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH, NA KTORÝCH SA TÁTO WEBOVÁ STRÁNKA A JEJ VLASTNÍK PODIEĽAJÚ, SÚ PRISPÔSOBENÉ PODMIENKAM A ZÁSADÁM OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV, KTORÉ SA TÝKAJÚ KAŽDEJ PLATFORMY SOCIÁLNYCH SIETÍ.
POUŽÍVATEĽOM SOCIÁLNYCH SIETÍ SA VŠEOBECNE ODPORÚČA, ABY VYUŽÍVALI PLATFORMY SOCIÁLNYCH SIETÍ S ROZUMOM A KOMUNIKOVALI NA NICH A ZAPÁJALI SA DO NICH S NÁLEŽITOU OPATRNOSŤOU A STAROSTLIVOSŤOU POKIAĽ IDE O ICH VLASTNÉ SÚKROMIE A OSOBNÉ ÚDAJE. TÁTO WEBOVÁ STRÁNKA ANI JEJ VLASTNÍK NEBUDE OD VÁS NIKDY POŽADOVAŤ OSOBNÉ ALEBO CITLIVÉ ÚDAJE PROSTREDNÍCTVOM SOCIÁLNYCH SIETÍ A ODPORÚČAME VÁM V PRÍPADE POTREBY DISKUTOVAŤ O CITLIVÝCH DETAILOCH PROSTREDNÍCTVOM PRIMÁRNYCH KOMUNIKAČNÝCH KANÁLOV AKO SÚ E-MAIL, KONTAKTNÝ FORMULÁR V SPODNEJ ČASTI STRÁNKY ALEBO FACEBOOK MESSENGER PRE VYŠŠÍ KOMFORT PRI KOMUNIKÁCII S NAMI.
NAŠA WEBOVÁ STRÁNKA POUŽÍVA TLAČIDLÁ ZDIEĽANIA NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH, KTORÉ POMÁHAJÚ ZDIEĽAŤ WEBOVÝ OBSAH PRIAMO Z WEBOVÝCH STRÁNOK NA PRÍSLUŠNEJ PLATFORME SOCIÁLNYCH SIETÍ. POUŽITIE TÝCHTO TLAČIDIEL NA ZDIEĽANIE NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH JE PODĽA VLASTNÉHO UVÁŽENIA ZÁKAZNÍKOV A PRIPOMÍNAME VÁM, ŽE SOCIÁLNE SIETE MÔŽU SLEDOVAŤ A UKLADAŤ VAŠE ZDIEĽANIA PROSTREDNÍCTVOM VAŠICH ÚČTOV NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH.
 • SKRYTÉ ODKAZY NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH
NA NAŠICH ÚČTOCH SOCIÁLNYCH SIETÍ ZDIEĽA NAŠA STRÁNKA A JEJ VLASTNÍK WEBOVÉ ODKAZY, WEBOVÉ STRÁNKY A OBRÁZKY S LINKAMI. NIEKTORÉ Z NICH MÔŽU MAŤ SKRYTÉ URL ADRESY (WEBOVÉ ADRESY). AJ NAPRIEK NAŠEMU MAXIMÁLNEMU ÚSILIU ZABEZPEČIŤ, ABY BOLI PUBLIKOVANÉ IBA SKUTOČNÉ URL ADRESY, TAK MNOHÉ PLATFORMY SOCIÁLNYCH SIETÍ SÚ NÁCHYLNÉ NA SPAM A HACKING, A PRETO TÁTO STRÁNKA ANI JEJ VLASTNÍK NEMÔŽU NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK ŠKODY ALEBO DÔSLEDKY SPÔSOBENÉ NÁVŠTEVOU SKRYTÝCH ODKAZOV. ZÁKAZNÍKOM ODPORÚČAME PRETO NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH OPATRNOSŤ A ZDRAVÝ ÚSUDOK PRED KLIKNUTÍM NA SKRYTÉ ADRESY.
 • NAPOSLEDY AKTUALIZOVANÉ 01.januára 2023
AK MÁTE AKÉKOĽVEK OTÁZKY TÝKAJÚCE SA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A SÚKROMIA NA NAŠOM WEBE, KONTAKTUJTE NÁS PROSÍM PROSTREDNÍCTVOM STRÁNKY CONTACT US, MAILOM NA shop@mordhaus.sk ALEBO POŠTOU:
MORDHAUS s.r.o.
Matejkova 3026/4
84105 BRATISLAVA 4
SLOVENSKO

PRIVACY POLICY
 • WHAT IS THIS PRIVACY POLICY FOR?
This privacy policy is for this website www.mordhaus.sk and served by MORDHAUS s.r.o and governs the privacy of its users who choose to use it.
The policy sets out the different areas where user privacy is concerned and outlines the obligations & requirements of the users, the website and website owners. Furthermore the way this website processes, stores and protects user data and information will also be detailed within this policy.
 • THE WEBSITE
This website and its owners take a proactive approach to user privacy and ensure the necessary steps are taken to protect the privacy of its users throughout their visiting experience. This website complies to all International & EU laws and General Data Protection Regulation (GDPR) requirements for user privacy.
 • USE OF COOKIES
This website uses cookies to better the users experience while visiting the website. A cookie is a small amount of data, which may include a unique identifier. Cookies are sent to your browser from a website and stored on your device. We assign a different cookie to each device that accesses our website. This website uses a cookie control system allowing the user to the website to confirm the use of cookies on their computer/device. This complies with recent legislation requirements for websites to obtain explicit consent from users before leaving behind or reading files such as cookies on a user's computer/device.
Cookies are small files saved to the user's computers hard drive that track, save and store information about the user's interactions and usage of the website. This allows the website, through its server to provide the users with a tailored experience within this website.
This website uses tracking software to monitor its visitors to better understand how they use it. This software is provided by Google Analytics which uses cookies to track visitor usage (you can read Google’s privacy policy at the following link: https://policies.google.com/privacy). The software will save a cookie to your computers hard drive in order to track and monitor your engagement and usage of the website, but will not store, save or collect personal information. Cookies are used for shopping cart fulfilment and abandoned cart engagement. Cookies can be disabled through your web browsing software, for more information about cookies visit: https://aboutcookies.org/.
Other cookies may be stored to your computers hard drive by external vendors when this website uses referral programs, sponsored links or adverts. Such cookies are used for conversion and referral tracking and typically expire after 30 days, though some may take longer. No personal information is stored, saved or collected. We work with a number of 3rdparty services to ensure your shopping experience on mordhaus.sk is optimal. All relevant 3rd parties have their own privacy policies that are compliant with GDPR. All requests regarding our privacy policy and personal information stored should be directed to shop@mordhaus.sk via the CONTACT US page.
 • CONTACT & COMMUNICATION
Users contacting this website and/or its owners do so at their own discretion and provide any such personal details requested at their own consent. Your personal information is kept private and stored securely until a time it is no longer required or has no use, as detailed in the Data Protection Act 18/2018 ( Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) and subsequent General Data Protection Regulation (GDPR). Every effort has been made to ensure a safe and secure form to email submission process.
This website and its owners use any information submitted to provide you with further information about the products / services they offer or to assist you in answering any questions or queries you may have submitted. This includes using your details to subscribe you to any email newsletter program the website operates but only if this was made clear to you and your express permission was granted when submitting any form to email process. Or whereby you the consumer has previously purchased from or enquired about purchasing from the company a product or service that the email newsletter relates to. This is by no means an entire list of your user rights in regard to receiving email marketing material. We do not share our mailing list with any third parties.
 • RETENTION OF PERSONAL INFORMATION
In general, we keep your personal information throughout your relationship with us. We may retain archived copies of your personal information for legitimate business purposes such as monitoring refunds, and to comply with the law. For our customers this means we will keep your information until you exercise your ‘right to be forgotten’.
Sharing of Personal Information
We work with a variety of 3rd parties and service providers to help provide you with our services & we may share personal information with them to support these efforts. We may also share your personal information under the following circumstances:
To prevent, investigate, or take action regarding illegal activities, suspected fraud, situations involving potential threats to the physical safety of a person, violations of our Terms of Service (https://www.mordhaus.sk/pages/company), or as otherwise required by the law.
To respond to legal requirements, or to respond to lawful court orders, subpoenas, warrants, or other requests by public authorities.
Personal information may also be shared with a company that acquires our business, whether through merger, acquisition, bankruptcy, dissolution, reorganisation, or other similar transaction or proceeding. If this happens, we will post a notice on our website.
What we don’t do with your personal information – we do not and never will share, disclose, sell ,rent, or otherwise provide personal information to other companies (other than within the tight parameters specified above) for the marketing of their own products or services.
 • EMAIL NEWSLETTER
This website operates an email newsletter program, used to inform subscribers about products and services supplied by this website, accounts and orders. Our mailing list is managed through Shopify.com and Roundcube Webmail, whose comply with all required legislation.
All personal details relating to newsletter are held securely and in accordance with the Data Protection Act 18/2018 ( Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) and subsequent General Data Protection Regulation (GDPR). No personal details are passed on to third parties nor shared with companies / people outside of the company that operates this website. Under the Data Protection Act 18/2018 and GDPR, you may request a copy of personal information held about you by this website's email newsletter program. If you would like a copy of the information held on you please write to the business address at the bottom of this policy, via the CONTACT US page at the footer menu or email us via shop@mordhaus.sk.
Currently we are not using any marketing campaigns and we are not planning to start with it.
 • EXTERNAL LINKS
Although this website only looks to include quality, safe and relevant external links, users are advised to adopt a policy of caution before clicking any external web links mentioned throughout this website. (External links are clickable text / banner / image links to other websites).
The owners of this website cannot guarantee or verify the contents of any externally linked website despite their best efforts. Users should therefore note they click on external links at their own risk and this website and its owners cannot be held liable for any damages or implications caused by visiting any external links mentioned.
 • SOCIAL MEDIA PLATFORMS
Communication, engagement and actions taken through external social media platforms that this website and its owners participate on are custom to the terms and conditions as well as the privacy policies held with each social media platform respectively.
Users are advised to use social media platforms wisely and communicate / engage upon them with due care and caution in regard to their own privacy and personal details. This website nor its owners will ever ask for personal or sensitive information through social media platforms and encourage users wishing to discuss sensitive details to contact them through primary communication channels such as email or social media.
This website may use social sharing buttons which help share web content directly from web pages to the social media platform in question. Users are advised before using such social sharing buttons that they do so at their own discretion and note that the social media platform may track and save your request to share a web page respectively through your social media platform account.
 • SHORTENED LINKS IN SOCIAL MEDIA
This website and its owners through their social media platform accounts may share web links to relevant web pages. Some are shortened URLs [web addresses]. Users are advised to take caution and good judgement before clicking any shortened URLs published on social media platforms by this website and its owners. Despite the best efforts to ensure only genuine URLs are published many social media platforms are prone to spam and hacking and therefore this website and its owners cannot be held liable for any damages or implications caused by visiting any shortened links.
 • Policy last updated 1st January 2023.
If you have any questions about privacy please contact us by email at shop@mordhaus.sk, via the CONTACT US page at the footer menu or via mail:
MORDHAUS s.r.o.
Matejkova 3026/4
84105 BRATISLAVA 4
SLOVAKIA