ORDERING & PAYMENTS

POTREBUJETE POMÔCŤ? KONTAKTUJTE NÁS PROSTREDNÍCTVOM STRÁNKY CONTACT US ALEBO MAILOM NA SHOP@MORDHAUS.SK

 • AKO NA TO:

JEDNODUCHO SI VYBERTE VEĽKOSŤ KAŽDÉHO PRODUKTU, KTORÝ SI CHCETE KÚPIŤ A VLOŽTE HO DO KOŠÍKA. PO DOKONČENÍ KLIKNITE NA SVOJ NÁKUPNÝ KOŠÍK ALEBO PREJDITE PRIAMO NA POKLADŇU. VYPLNTE VAŠE ÚDAJE O PLATBE, FAKTURÁCII A DORUČENÍ. TO JE VŠETKO, EASY-PEASY!

 • CHCETE ZMENIŤ OBJEDNÁVKU?

KONTAKTUJTE NÁS CO NAJSKÔR PROSTREDNÍCTVOM STRÁNKY CONTACT US! AJ NAPRIEK TOMU SA VŽDY UISTITE, ŽE NÁM DÁVATE VŠETKY SPRÁVNE INFORMÁCIE NIELEN PRI PLATENÍ.

 • CHCETE ZRUŠIŤ OBJEDNÁVKU?

KONTAKTUJTE NÁS PROSTREDNÍCTVOM STRÁNKY CONTACT US. VAŠU OBJEDNÁVKU NEMÔŽEME ZRUŠIŤ PO JEJ ODOSLANÍ, PRETO NÁS KONTAKTUJTE VŽDY CO NAJSKÔR!

 • PLATBA:

PLATBA NA DOBIERKU PRI PREVZATÍ NA POŠTE ALEBO OD KURIÉRA, PRIJÍMAME VŠETKY KREDITNÉ A DEBETNÉ KARTY & PAYPAL.
VISA
MASTERCARD
PAYPAL

NEPRIJÍMAME ŠEKY, PEŇAŽNÉ PRÍKAZY, BANKOVÉ PREVODY. V RÁMCI SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZASIELAME TOVAR AJ NA DOBIERKU.

 • VÝMENNÉ KURZY:

VŠETKY NAŠE CENY SÚ UVEDENÉ V EUR A BUDETE ZÚČTOVANY V EUR. AK STE MIMO EÚ, VAŠA BANKA ALEBO SPOLOČNOSŤ S KREDITNOU KARTOU PREVEDIE SUMU NA VAŠU MIESTNU MENU. PRE VIAC INFORMÁCII O VÝMENNÝCH KURZOCH, KONTAKTUJTE PROSÍM SVOJHO POSKYTOVATEĽA PLATIEB.

 

ORDERING & PAYMENTS

NEED ANY HELP? CONTACT US VIA THE CONTACT US PAGE OR EMAIL US DIRECT TO SHOP@MORDHAUS.SK

 • HOW TO PLACE AN ORDER:

SIMPLY SELECT THE SIZE ON EACH PRODUCT YOU WISH TO PURCHASE AND ADD TO CART. WHEN DONE, CLICK ON YOUR SHOPPING CART OR GO DIRECT TO THE CHECKOUT. YOU WILL BE ABLE TO FILL IN YOUR PAYMENT, BILLING AND DELIVERY DETAILS. THATS ALL, EASY-PEASY!

 • I WANT TO CHANGE MY ORDER:

CONTACT US VIA THE CONTACT US PAGE ASAP! BUT STILL, ENSURE TO GIVE US ALL THE CORRECT DETAILS ON THE PAYMENT PAGE.

 • I WANT TO CANCEL MY ORDER:

PLEASE CONTACT US, VIA THE CONTACT US PAGE ASAP! WE CANNOT CANCEL YOUR ORDER ONCE THE ORDER IS SHIPPED OUT.

 • PAYMENT:

WE CURRENTLY ACCEPT CASH ON DELIVERY, ALL MAJOR CREDIT AND DEBIT CARDS & PAYPAL.
VISA
MASTERCARD
PAYPAL
WE DO NOT ACCEPT PERSONAL CHEQUES, MONEY ORDERS OR DIRECT BANK TRANSFERS. CASH ON DELIVERY IS AVAILABLE ONLY IN SLOVAK REPUBLIC.

 • SALES TAX:

IS AUTOMATICALLY DETERMINED BY YOUR SHIPPING ADDRESS - AND MAY BE ADDED DEPENDING ON YOUR COUNTRY/ STATE/ CITY.

 • EXCHANGE RATES:

ALL OUR PRICES ARE LISTED IN EUR, AND YOU WILL BE CHARGED IN EUR. IF YOU'RE OUTSIDE OF THE EU, YOUR BANK OR CREDIT CARD COMPANY WILL CONVERT THE AMOUNT TO YOUR LOCAL CURRENCY. WE CANNOT ADVISE ON EXCHANGE RATES, PLEASE CONTACT YOUR PAYMENT PROVIDER FOR MORE INFORMATION.