COOKIE POLICY

POUŹÍVANIE SÚBOROV COOKIES

  • MORDHAUS.sk POUŽÍVA SÚBORY COOKIES V SNAHE ZLEPŠIŤ ZÁŽITOK Z NAKUPOVANIE A KOMFORT PRE ZÁKAZNÍKA. COOKIES JE MALÉ MNOŽSTVO DÁT, KTORÉ MÔŽE OBSAHOVAŤ JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR. SÚBORY COOKIES SA ODOSIELAJÚ DO VÁŠHO PREHLIADAČA Z WEBOVEJ STRÁNKY A UKLADAJÚ DO ZARIADENIA NA URČITÝ ČAS. KAŽDÉMU ZARIADENIU , KTORÉ PRISTUPUJE NA NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY, PRIDELÍME INÝ SÚBOR COOKIES. TÁTO WEBOVÁ STRÁNKA POUŽÍVA SYSTÉM KONTROLY SÚBOROV COOKIES, KTORÝ UMOŽŇUJE ZÁKAZNÍKOVI NA WEBOVEJ STRÁNKE POTVRDIŤ POUŽÍVANIE SÚBOROV COOKIES NA SVOJOM POČÍTAČI ALEBO ZARIADENÍ. V SÚLADE S NAJNOVŠÍMI LEGISLATÍVNYMI POŽIADAVKAMI PRE WEBOVÉ STRÁNKY MÁTE MOŽNOSŤ VYJADRIŤ SÚHLAS/NESÚHLAS EŠTE PRED ODOSIELANÍM COOKIES NA POČÍTAČ ALEBO ZARIADENIE ZÁKAZNÍKA.
  • COOKIES SÚ MALÉ SÚBORY ULOŽENÉ NA PEVNOM DISKU POČÍTAČA ZÁKAZNÍKA, KTORÉ SLEDUJÚ, UKLADAJÚ A SPRACOVÁVAJÚ INFORMÁCIE O INTERAKCIÁCH A POUŽÍVANÍ WEBOVÝCH STRÁNOK ZÁKAZNÍKA. UMOŽŇUJE TO WEBOVEJ STRÁNKE PROSTREDNÍCTVOM SVOJHO SERVERE POSKYTOVAŤ NA TOMTO WEBE ZÁKAZNÍKOVI LEPŠÍ KOMFORT, BEZPEČNOSŤ A SKVALITNENIE POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB A INFORMÁCIÍ. TAKÝMITO INFORMÁCIAMI SÚ NAPRÍKLAD PRIHLASOVACIE MENO, JAZYK, VEĽKOSŤ PÍSMA A INÉ NASTAVENIA ZOBRAZOVANIA, TAKŽE ICH PRI ĎALŠEJ NÁVŠTEVE LOKALITY ALEBO PREHLIADANÍ JEJ JEDNOTLIVÝCH STRÁNOK NEMUSÍTE OPÄTOVNE ZADÁVAŤ.
  • TÁTO WEBOVÁ STRÁNKA POUŽÍVA SLEDOVACÍ SOFTVÉR NA MONITOROVANIE NÁVŠTEVNÍKOV, ABY LEPŠIE POCHOPILA, AKO JU POUŽÍVAJÚ. TENTO SOFTVÉR POSKYTUJE SLUŽBA GOOGLE ANALYTICS, KTORÁ POUŽÍVA SÚBORY COOKIES NA SLEDOVANIE POUŽÍVANIA NÁVŠTEVNÍKOV ( zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google môžete zobraziť v nasledujúcom odkaze: https://policies.google.com/privacy). SOFTVÉR ULOŽÍ SÚBOR COOKIES NA PEVNÝ DISK POČÍTAČA, ABY MOHOL SLEDOVAŤ A MONITOROVAŤ VAŠU ÚČASŤ A POUŽÍVANIE WEBOVEJ STRÁNKY, ALE NEUKLADÁ, NESPRACOVÁVA ANI NEZHROMAŽĎUJE VAŠE OSOBNÉ INFORMÁCIE. MÔŽETE ICH ZAKÁZAŤ PROSTREDNÍCTVOM NASTAVENÍ VO VAŠOM WEBOVOM PREHLIADAČI.
  • INÉ SÚBORY COOKIES MÔŽU BYŤ ULOŽENÉ NA PEVNÝ DISK VÁŠHO POČÍTAČA EXTERNÝMI DODÁVATEĽMI V PRÍPADE, KEĎ TÁTO WEBOVÁ STRÁNKA POUŽÍVA PROGRAMY SPROSTREDKOVANIA, SPONZOROVANÉ ODKAZY ALEBO REKLAMY. TAKÉTO SÚBORY COOKIES SA POUŽÍVAJÚ NA SLEDOVANIE KONVERZIÍ A SPROSTREDKOVANIA. ZVYČAJNE VYPRŠIA PO 30.DŇOCH, HOCI NIEKTORÉ MÔŽU TRVAŤ DLHŠIE. VŠETKY SÚBORY COOKIES ULOŽENÉ VO SVOJOM POČÍTAČI MÔŽETE JEDNODUCHO KONTROLOVAŤ: ZMAZAŤ PODĽA UVÁŽENIA ( podrobnosti sa dozviete na stránke https://aboutcookies.org/) A/ALEBO NASTAVIŤ TAK, ABY STE ZNEMOŽNILI ICH UKLADANIE. V TAKOMTO PRÍPADE VŠAK PRAVDEPODOBNE BUDETE MUSIEŤ PRI KAŽDEJ NÁVŠTEVE WEBOVEJ LOKALITY MANUÁLNE UPRAVOVAŤ NIEKTORÉ NASTAVENIA A SLUŽBY; A FUNKCIE NEBUDÚ FUNGOVAŤ. COOKIES NEUKLADAJÚ, NESPRACOVÁVAJÚ, ANI NEZHROMAŽĎUJÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE. SPOLUPRACUJEME SO SHOPIFY.com, ABY SME ZABEZPEČILI ČO NAJLEPŠÍ ZÁŽITOK Z NAKUPOVANIA A KOMFORT PRE ZÁKAZNÍKA NA MORDHAUS.sk. VŠETKY RELEVANTNÉ TRETIE STRANY MAJÚ SVOJE VLASTNÉ ZÁSADY OCHRANY SÚKROMIA, KTORÉ SÚ V SÚLADE S GDPR. VŠETKY VAŠE POŽIADAVKY TÝKAJÚCE SA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A ULOŽENÝCH ÚDAJOV MÔŽETE KEDYKOĽVEK SMEROVAŤ NA ADRESU shop@mordhaus.sk ALEBO PROSTREDNÍCTVOM STRÁNKY CONTACT US.


USE OF COOKIES

  • This website uses cookies to better the users experience while visiting the website. A cookie is a small amount of data, which may include a unique identifier. Cookies are sent to your browser from a website and stored on your device. We assign a different cookie to each device that accesses our website. This website uses a cookie control system allowing the user to the website to confirm the use of cookies on their computer/device. This complies with recent legislation requirements for websites to obtain explicit consent from users before leaving behind or reading files such as cookies on a user's computer/device.
  • Cookies are small files saved to the user's computers hard drive that track, save and store information about the user's interactions and usage of the website. This allows the website, through its server to provide the users with a tailored experience within this website.
  • This website uses tracking software to monitor its visitors to better understand how they use it. This software is provided by Google Analytics which uses cookies to track visitor usage (you can read Google’s privacy policy at the following link: https://policies.google.com/privacy). The software will save a cookie to your computers hard drive in order to track and monitor your engagement and usage of the website, but will not store, save or collect personal information. Cookies are used for shopping cart fulfilment and abandoned cart engagement. Cookies can be disabled through your web browsing software, for more information about cookies visit: https://aboutcookies.org/.
  • Other cookies may be stored to your computers hard drive by external vendors when this website uses referral programs, sponsored links or adverts. Such cookies are used for conversion and referral tracking and typically expire after 30 days, though some may take longer. No personal information is stored, saved or collected. We work with a number of 3rdparty services to ensure your shopping experience on mordhaus.sk is optimal. All relevant 3rd parties have their own privacy policies that are compliant with GDPR. All requests regarding our privacy policy and personal information stored should be directed to shop@mordhaus.sk via the CONTACT US page.